کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب

دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، مهر 1400، صفحه 141-166

10.22081/psq.2022.72246

رسول نوروزی نوروزی فیروز؛ محمد جلیلی


مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بین‌الملل

دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، شهریور 1399، صفحه 127-150

10.22081/psq.2020.69307

رسول نوروزی فیروز


سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل

دوره 22، شماره 88 - زمستان98، اسفند 1398، صفحه 99-126

10.22081/psq.2020.68763

علی محمدیان؛ احمد نقیب زاده؛ مهدی ذاکریان


دولتِ تمدنی و کنش‌گری در روابط بین‌الملل

دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، خرداد 1398، صفحه 7-34

10.22081/psq.2019.67119

رسول نوروزی فیروز


اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

دوره 21، شماره 84 - زمستان 97، خرداد 1398، صفحه 143-168

10.22081/psq.2019.67131

ماشااله حیدرپور؛ سید مهدی یاسینی؛ داود کیانی


واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی

دوره 21، شماره 81 - بهار 97، خرداد 1397، صفحه 59-84

10.22081/psq.2018.65873

مجتبی عبدخدایی؛ رسول نوروزی فیروز


دورنمای رابطه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: سناریوهای محتمل

دوره 19، شماره 73 - بهار 95، شهریور 1395، صفحه 101-128

داود غرایاق زندی


بیداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردها

دوره 18، شماره 71- پاییز94، تیر 1395، صفحه 145-168

محمد ستوده آرانی؛ ‌هادی ترکی


روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه (1384 – 1357)

دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، بهمن 1385، صفحه 167-180

سیده صدیقه حسینی