کلیدواژه‌ها = اخلاق سیاسی
اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی

دوره 24، شماره 96 - زمستان 400، اسفند 1400، صفحه 125-142

10.22081/psq.2022.72663

نجمه کیخا


پیوستگی عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی اسلامی با تاکید بر سیره‌ی علوی

دوره 22، شماره 85 - بهار 98، خرداد 1398، صفحه 25-46

10.22081/psq.2019.67400

سید کاظم سیدباقری؛ محمود مختاربند


اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 70 - تابستان 94، فروردین 1395، صفحه 55-94

محسن مهاجرنیا