کلیدواژه‌ها = جهاد
بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی ـ اجتماعی

دوره 17، شماره 68 - زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 75-108

علی اشرف نظری؛ عبدالعظیم السیمری


بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)

دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، بهمن 1392، صفحه 133-154

مهدی بخشی شیخ احمد؛ بهنام بهاری؛ پیمان وهاب پور


جنگ و صلح از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، مرداد 1385، صفحه 51-74

کاظم قاضى‌زاده


جنگ و صلح در احادیث

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، مرداد 1385، صفحه 75-110

ابوالفضل سلطان محمدى


جهاد؛ از ابن تیمیه تا بن لادن

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، مرداد 1385، صفحه 169-194

مهدى بخشى شیخ احمد