دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دیپلماسی عمومی و انگارة کنش انقلابی در سیاست خارجی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

هادی آخوندی نعمت آباد؛ ابراهیم متقی؛ رضا شیرزادی


بررسی علل و زمینه‌های گذار ناموفق دموکراتیک در مصر در پرتو خیزش عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

خسرو آرام؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی


نظریه کارکردی پل ارتباطی میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22081/psq.2024.75282

آرش رضادوست؛ ابراهیم متقی؛ کیهان برزگر


رویارویی نهادهای راهبردی امریکا و ایران هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22081/psq.2023.65552.2734

علی ادیب‌نیا؛ اصغر پرتوی؛ ابوالفضل لطفی