اهداف ومنافع ملى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى

چکیده

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‌گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‌هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‌گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‌ها و توانایى‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‌ها و قابلیت‌هاى ملى پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL GOALS AND INTERESTS IN THE FOREIGN POLICY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

نویسنده [English]

  • Maghsood Ranjbar
چکیده [English]

First, the concept of national interests and the variables influencial on it are evaluated in this paper, followed by a study of the sources provoking the formation of foreign policy goals from a theoretical perspective in general, and the foreign policy goals of the Islamic Republic of Iran in specific. Next, different views on the goals of the Iranian foreign policy are presented, and the factors which provoke the formation of such goals are studied. Finally, raising a number of questions related to the political, economic, and clutural capabilities of the Islamic Republic of Iran, the rate of the compatibility of such goals with national capabilities are elaborated.