رفتار سیاسى آیة الله مدرس از منظر امام خمینى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسى دانشگاه علامه طباطبایى

چکیده

یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشق‌هاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیت‌هایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مى‌دید. یکى از بارزترین این شخصیت‌ها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مى‌توان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مى‌توان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مى‌رسد یافته این مقاله براى درک عمیق‌تر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political behavior of Ayatollah Modarres from Imam Khomeini's viewpoint

نویسنده [English]

  • Ebrahim Barzegar
چکیده [English]

The results of the paper show that to underestand Imam Khomeini one should understand the personalities in whose behavior and thoughts Imam Khomeini found hid ideals realized. Among the most significant of these persinalities is Ayatollah Modarres whose chracter had many things in common with Imam Khomeini's. With respect to the historical precedence of Modarres, one can find evidence testifying his influence on Imam Khomeini. The achiements of the paper seem to be helpful in underestanding Imam Khomeini's behavior and thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political thought
  • Political Behavior
  • Imam Khomeini
  • Modarres