جهانی شدن و سر انجام نزاع گفتمانها (نقد و بررسی تحلیل گفتمانی جهانی شدن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به  دلیل باور به نزاع بی­پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی­تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and the fate of discourses conflicts:A critical study of the discourse analysis of globalization

نویسنده [English]

  • Gholam-Reza Behroozlak
Political Science Department Bagher al-Olum University
چکیده [English]

The paper is to study globalization on the basis of analytic-methodic approach and critically evaluate a new method in the methodologies of political studies, which is itself based on the postmodern turn in human sciences, for studying globalization. Though the discourse analysis of globalization, as the sphere of the conflicts of discourses, has the general capability of explaining the new conditions, it cannot distinguish between the right and the wrong discourses due to accepting the never-ending conflicts of discourses. The paper finally tries to study the fate of discursive conflicts from the viewpoint of Islamic philosophy of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Methodology
  • Discourse
  • discursive conflicts
  • the right and the wrong