دوره و شماره: دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، زمستان 1385 
2. فقه روابط بین الملل

صفحه 19-36

آیۀ الله سید نورالدین شریعتمدار جزائری


12. شورا؛ بین نص و تجربه تاریخی

صفحه 199-216

رضوان السید؛ مجید مرادی


18. تاسوکی (3)

صفحه 323-342

رضا لک زایی