علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی (با تأکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزلۀ عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش­های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابۀ عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roots of the West’s worries about the Islamic Revolution:With an emphasis on the Shiite geopolitics

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fazelinia
M.A. in Political Sciences
چکیده [English]

After the Islamic revolution in Iran, religion turned into a new source of power in the international system. The Islamic revolution with its trans-national ideology challenged the West’s global claims. Since studying the roots of the West’s worries about the Islamic revolution through a mere analysis of ideological challenges is rather misleading, the paper analyzes these worries ideologically and geopolitically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Geopolitics
  • Shiite geopolitics
  • Shiism
  • the West