حمله نظامى آمریکا به افغانستان اهداف و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رضا خراسانى

چکیده

بیست و پنجم مهرماه سال جارى میزگردى با حضور اساتید
علوم‏سیاسى و روابط بین‏الملل آقایان دکتر ابراهیم متقى،[1] دکتر محمد
ستوده[2] و سیدعبدالقیوم سجادى[3] درباره «اهداف و منافع آمریکا از
لشکرکشى به منطقه، آثار و پیامدهاى حمله نظامى آمریکا و نیز آینده
افغانستان و حکومت جایگزین طالبان» در جمع اساتید و دانشجویان در
دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد که خلاصه آن در ذیل ارائه شده است.[1] استادیار علوم سیاسى دانشگاه تهران.
 


[2] استادیار علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلومع.
 


[3] دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشجوى دکترى روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتى و عضو هیأت علمى دانشگاه باقرالعلومع.
 

عنوان مقاله [English]

The U.S Attack to Afghanistan: Objectives and Implications

نویسنده [English]

  • Reza Khorasani