جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گفتمان معاصر خلافت، جهاد را به‏مثابه کنش اصلی خود در راه مبارزه با نظم بین‌الملل برگزیده و این وضعیت، یکی از مهم‏ترین دشواری‌های پدیدآمده در روابط بین‌الملل طی دو دهه اخیر را سبب شده است. به‏رغم اهمیت این موضوع، تلاش‌های صورت‏گرفته برای مطالعه و توضیح این وضعیت چندان ثمربخش نبوده است. مشخصاً این مطالعات از فهم ماهیت بین‌المللی رفتار جهادی در پیوستگی با هویت دینی و تبار تاریخی آن به‏صورت نسبی بازمانده است. پژوهش پیشِ‏رو درصدد آن است که با لحاظ تبار تاریخی و هویت دینی گروه‌های جهادی، گامی در مسیر فهم ماهیت بین‌المللی این گروه‌ها و کارکرد نظم‏ستیزشان در عرصه سیاست جهانی بردارد. هدف آن است که میان این حوزة تأمل (تبار تاریخی و کارکرد معاصر بین‌المللی) ارتباطی منطقی برقرار گردد و براین‏اساس، توضیحی از ماهیت پدیده جهاد معاصر به‏مثابه موقعیتی نوظهور و یگانه در زمینه و زمانه معاصر حاصل آید؛ پدیده‌ای که بی‏گمان امروزه در قامت عاملی بحران‏زا در عرصه روابط بین‌الملل ظهور یافته است. برای انجام این مهم مباحث در دو سطح سامان یافته است. ابتدا و در بخش نخست مطالعه، تبارشناسی جهاد تعقیب گردیده است و سپس در بخش دوم، به توضیح نحوه و منطق حضور آن در عرصه بین‌الملل پرداخته شده است. روش‌شناسی مطالعه در انجام این مهم، نظریه گفتمان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Universe and the International Arrange of jihadi Selfism as well as the Conceptual Modification of Jihad

نویسندگان [English]

  • Seyed Asghar Keyvan Hosseini 1
  • tayebeh Mohamadikia 2
1 Faculty Member of Allameh Tabatabai University
2 Ph. D Candidate, Allameh Tabatabaee niversity
چکیده [English]

The present discourse of caliphate has selected jihad as the main action towards fighting with the international order and this occasion has been the cause of one of the most important difficulties in regard with the international relations during the two recent decades. Regardless of the importance of issue, the endeavors towards the study and clarification of this situation have not been efficient.
These studies have been rather behind appreciating the international entity of jihadi behavior related to the religious entity and the historical antecedent. 
The present research is to realize the international entity of jihadi groups and their unmanageable act in the domain of universal policy. The purpose is to develop a logical relationship between the historical antecedent and the present international function.
Consequently, it is presented an explanation from the entity of contemporary jihad as a new and unique state in the present time. It is regarded a phenomenon having been manifested as a critical factor in the domain of international relationship.
 To do this important issue, the topics have been organized in two levels. In the first part, it has been pursued the genealogy of jihad and in the second part, it has been considered.
The methodology of study is discourse theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary international order
  • jihad
  • selfism
  • contemporary discourse of caliphate
  • classic discourse of caliphate