انقلابی‌گری، هویت‌ساز حوزه و روحانیت‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم

چکیده

مسئله مقاله حاضر، بررسی حال و آیندة هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با حوزه انقلابی است؛ چراکه حفظ و تقویت هویت جمعی روحانیت، امری مهم و نیازمند مراقبت و تدبر است. بررسی کردیم که حفظ و ارتقای هویت روحانیت، نیازمند بازشناسی مأموریت حوزه و روحانیت در مقیاس اقامه اجتماعیِ دین و حضور ملی و بین‌المللی در این مقیاس است. جوهره حوزه انقلابی نیز چیزی جز پذیرش این مأموریت نیست. برای این منظور فرضیه مقاله حاضر بدین قرار است که انقلابی‌گری، عامل محوریِ هویت‌ساز حوزه و روحانیت بوده، فضیلتی زاید بر مأموریت اصلی حوزه‌های علمیه نیست. همچنین انقلابی‌گری صرفاً به معنای مشارکت سیاسی روحانیت در حکومت نیست؛ بلکه به‌معنای مسئولیت‌پذیری در اقامه اجتماعی اسلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionariness, Identity Developer in Howzeh and Authority

نویسنده [English]

  • Alireza Piroozmand
Faculty Member of Qom Islamic Science Academy
چکیده [English]

The present writing is to study the present and the future of the identity of Howzeh along with clericalism and its relationship with revolutionary Howzeh. Since the preserving and strengthening the collective identity of clericalism is considered an important issue and in need of surveillance and management, the preservation and advancement of the identity of clericalism is in need of re- identifying the obligation of Howzeh and clericalism in scale of social establishment of religion as well as the national and internationalpresence in this scale. The essence of revolutionary domain is nothing but accepting this responsibility. In this regard, the hypothesis of the present writing is that revolutionariness is considered as the main element for developing identity of Howzeh and clericalism and it is not a virtue beyond the main duty of seminary schools. Furthermore, revolutionariness is not merely the political cooperation of clericalism in government but also accepting the responsibility in social establishing of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • identity of Howzeh and clericalism
  • revolutionariness
  • revolutionary domain
  • establishing of religion