نیم نگاهى به مفهوم امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر مهرداد میرعرب

چکیده

تعریف فرهنگ لغات از امنیت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر
محافظت شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایى از تردید، آزادى از اضطراب و
بیمناکى و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت، خواه فردى، ملى یا بین‏المللى،
در زمره مسایلى است که انسان با آن مواجه مى‏باشد. امنیت به صورت وسیع، در مفهومى
به کار گرفته شده که به صلح، آزادى، اعتماد، سلامتى و دیگر شرایطى اشاره مى‏کند که
فرد و یا گروهى از مردم، احساس آزادى از نگرانى، ترس، خطر یا تهدیدات ناشى از
داخل یا خارج را داشته باشند. هر چند آن گونه که بارى بوزان (Bozan) استدلال مى‏کند،
مفهوم امنیت فى نفسه در کاربرد عامى که در روابط بین الملل و دیگر رشته‏ها دارد و به
نظر مى‏رسد که به‏عنوان یک مفهوم سازمان یافته محورى از سوى سیاستمداران و
محققان مورد پذیرش قرار گرفته باشد، با ادبیات شدیدا نامنسجمى روبروست. بوزان
استدلال مى‏کند که بخش وسیع و موفق مطالعات موجود در بخش تجرى به مسایل و
موضوعات امنیت ملى معاصر مربوط مى‏گردد. بیش‏تر این آثار از گرایش مطالعات
استراتژیک استخراج شده است. به همین دلیل، امنیت بر محوریت هنجارى تمرکز
یافت. فصل مشترک سیاست‏هاى خارجى، اقتصادى و نظامى کشورها، در حوزه‏هاى
متغیر یا مورد منازعه و ساختار عام روابطى که آنها به وجود مى‏آورند، براى تحصیل
امنیت ملى یا بین المللى، همه در اصطلاح «آرمان‏ها» تجزیه و تحلیل شده‏اند. به هر حال
تا ظهور نگرانى‏هاى اقتصادى و محیطى در خلال دهه 1970، مفهوم امنیت به ندرت به
غیر از پالیسى (سیاست) منافع بازیگران خاصى اشاره مى‏کرد و تا اواخر دهه 1980 در
مباحث امنیت محوریت بعد نظامى هنوز مورد تأکید بود.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Mehrdad Mirarab