هدایت دینى و دولت هادى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نجف لک زایی

چکیده

انتظار مسلمانان از حکومت چیست؟ آیا این انتظار را حکومت‏هاى غیر دینى
نمى‏توانند برآورده کنند؟ به دیگر سخن، حکومت دینى چه اقداماتى انجام مى‏دهد
که حکومت‏هاى غیر دینى به آن اهتمام نمى‏ورزند؟ پاسخ به این پرسش درگرو
توجّه به برداشت‏هاى مختلف از «سیاست» است. به طور کلى مى‏توان
برداشت‏هاى مختلف از سیاست را در «مکتب قدرت» و «مکتب هدایت» طبقه
بندى کرد. در مکتب قدرت، غایت دولت امور دنیوى است، اما در مکتب هدایت،
غایت دولت امور اخروى است؛ در اوّلى، دنیا مقصد است و در دومى، آخرت
مقصد و دنیا منزلگاه. اساسى‏ترین انتظار متدینان از حکومت، فراهم کردن فضا،
امکانات و زمینه‏هاى عبودیت خداوند متعال است؛ در حالى که این انتظار، دغدغه
حکومت‏هاى غیردینى نیست. بر همین اساس اهل دیانت بر استقرار حکومت
دینى و اجراى قوانین با صبغه الهى اصرار مى‏ورزند؛ قانون که در حکومت‏هاى
غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى امرى فرابشرى و الهى است و
انسان‏ها در محدوده مباحات مى‏توانند قانون گذارى و برنامه‏ریزى کنند. 

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Najaf Lakzaee