تبارشناسى نظریه حکومت در اندیشه امام خمینى قدس ‏سره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسى دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

سال‏هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره ‏ه اى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى
شیعه به شمار مى‏ آید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و موجب شد تا
دانشوران و متفکران دینى، کاوشى بنیادین، به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید را آغاز نمایند؛ اما
مهم ‏ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلأ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام
خمینى قدس‏ سره انجام داد. طرح نظریه ایجابى ایشان در حکومت به منظور پیوند میان امامت شیعى، اصل
اجتهاد و قانون بشرى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه اسلامى بود. این مقاله
تلاش مى‏ کند تا دیدگاه امام خمینى قدس‏ سره را در عرصه حکومت مورد پژوهش قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

THE GENEOLOGY OF STATE THEORY IN THE POLITICAL THOUGHT OF IMAM KHOMAINI

نویسنده [English]

  • Jalal Derakhshgé
چکیده [English]

After the Iranian Mashrooté Revolution, the Shiite
Political Thought Faced a new era of much attention,
contemplation and explanation, when religious scholars
embarked on a new research project to address the new
situation. The most serious attempt to deal with the
theoretical gap and crisis in Islamic state was contributed by
Imam Khomaini. In his theory of state, he conjoined the
Shiite principle of Imamate, the jurisprudence principle, and
human law, which brought about radical changes in the
socio-political structure of the Islamic society. This article is
to study Imam Khomaini's perspctive on the Islamic state.