آموزه ‏هاى سیاسى قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة الاسلام والمسلمین عبداللّه‏ نظرزاده فارع التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلومع

چکیده

سیاست و حکومت در قرآن کریم از موضوعاتى است که بسیارى
از صاحب نظران و قرآن پژوهان را به دیدگاه‏هاى متفاوت و گاه
متعارض کشانده است. این مسأله از جمله بحث‏هاى مهم «رابطه دین و
دولت» است که در کتب آسمانى و ادیان الهى مورد توجه قرار گرفته
است.

مقاله حاضر ضمن اشاره به دیدگاه ‏هاى عمده درباره رابطه میان
«رسالت و زمامدارى» آیات قرآنى در باب سیاست و حکومت را طبقه
بندى مى‏ کند و نمونه ‏هایى از حکومت‏هاى الهى را در قرآن کریم نشان
مى‏دهد و به ویژگى‏ هاى آنها اشاره مى‏کند.

عنوان مقاله [English]

Political teachings in the Quran

نویسنده [English]

  • Abdollah Nazarzadeh
چکیده [English]

"Politics and state" in the Quran is among the issues which led
many Quran researchers and scholars into deep disagreements
and contradictory interpretations. "Politics and state" is an issue
related to the relationship between state and religion which is
challenged in devine religions and books. As reflected in other
devine religions such as Christianity and Judaism, "politics and
state" has drawn the attention of Islam, as well. This article
presents a classification of the Quranic verses about politics and
state, mentioning samples of devine states in the Quran and
stating their charactristics.