کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
1. قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

دوره 23، بهار 99 - مسلسل 89، بهار 1399، صفحه 51-76

صدیقه خراسانی؛ ابراهیم متقی؛ عبدالرضا بای


2. آسیب‌ها و راهبردها؛ با تاکیدبر مفهوم «مرجعیت»

دوره 23، بهار 99 - مسلسل 89، بهار 1399، صفحه 159-178

مهدی رمضانی؛ اصغر پرتوی


4. همه‌پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه‌ی قانون‌گذاری

دوره 21، شماره 83 - پاییز 97، زمستان 1397، صفحه 7-38

احمد خسروی؛ زهرا عامری؛ محمدباقر مقدسی