کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بین‌الملل

دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، شهریور 1399، صفحه 127-150

10.22081/psq.2020.69307

رسول نوروزی فیروز


سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره‌ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل

دوره 22، شماره 88 - زمستان98، اسفند 1398، صفحه 99-126

10.22081/psq.2020.68763

علی محمدیان؛ احمد نقیب زاده؛ مهدی ذاکریان


واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی

دوره 21، شماره 81 - بهار 97، خرداد 1397، صفحه 59-84

10.22081/psq.2018.65873

مجتبی عبدخدایی؛ رسول نوروزی فیروز


ماهیت انسان و روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، تیر 1382، صفحه 195-212

محمد ستوده