نویسنده = ابراهیم متقی
دیپلماسی عمومی و انگارة کنش انقلابی در سیاست خارجی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

هادی آخوندی نعمت آباد؛ ابراهیم متقی؛ رضا شیرزادی


نظریه کارکردی پل ارتباطی میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22081/psq.2024.75282

آرش رضادوست؛ ابراهیم متقی؛ کیهان برزگر


قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام»

دوره 24، شماره 96 - زمستان 400، اسفند 1400، صفحه 79-100

10.22081/psq.2022.72653

محمود رحمانی خلیلی؛ ابراهیم متقی؛ زهره پوستین چی


قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه

دوره 23، شماره 89 - بهار 99، خرداد 1399، صفحه 51-76

10.22081/psq.2020.69260

صدیقه خراسانی؛ ابراهیم متقی؛ عبدالرضا بای