کلیدواژه‌ها = امنیت
ضابطه‌مندی و سنجه‌های فعالیت‌های‌‌ اطلاعاتی در فقه سیاسی شیعه

دوره 25، شماره 100 - زمستان 1401، اسفند 1401، صفحه 51-76

10.22081/psq.2023.74348

سیدسجاد ایزدهی؛ سید علی اصغر علوی


توسعه‌ی انسانی و دلالت‌های سیاسی آن در ساحت حکم‌رانی (با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 25، شماره 100 - زمستان 1401، اسفند 1401، صفحه 173-196

10.22081/psq.2023.74353

سید محمد نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور