نویسنده = نجف لک‌زایى
صورت‌بندی قرآنی سیاست بازدارندگی در مقابله با تهدیدهای نظامی

دوره 26، شماره 3، مهر 1402، صفحه 93-127

10.22081/psq.2024.67682.2841

عبدالرحیم رحیمی؛ سیدکمال حسینی؛ نجف لک زایی


ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی

دوره 23، شماره 89 - بهار 99، خرداد 1399، صفحه 7-26

10.22081/psq.2020.69204

نجف لک زایی؛ عبداله نظرزاده اوغاز


نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 21، شماره 81 - بهار 97، خرداد 1397، صفحه 145-166

10.22081/psq.2018.65876

نجف لکزایی؛ رقیه جاویدی


نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی

دوره 20، شماره 79 - پاییز 96، بهمن 1396، صفحه 53-74

10.22081/psq.2018.65245

رجبعلی اسفندیار؛ نجف لک زایی


قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن‌ الکریم آیت الله آصفی

دوره 17، شماره 67 - پاییز 93، آذر 1393، صفحه 7-27

نجف لک زایی؛ مختار شیخ حسینی


آرمان شهر ملاصدرا؛ چیستی، ارکان و ویژگی ها

دوره 16، شماره 63 - پاییز 92، آذر 1392، صفحه 61-82

سیدعبدالرئوف افضلی؛ نجف لک زایی


ظرفیت‌های علمی و فرهنگی ایران برای تحقق سند چشم‌انداز

دوره 12، شماره چهل و ششم - تابستان 88، مرداد 1388، صفحه 9-34

نجف لک‌زایی؛ محسن مرادیان


سیاست متعالیه و دولت هادی در اندیشة صدرالمتألهین

دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، آبان 1387، صفحه 53-83

نجف لک زایی


ضرورت بازخوانى سیره سیاسى نبوى

دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، آبان 1385، صفحه 7-10

نجف لک‌زایى


اصول رهیافت امنیتى پیامبر صلی الله و علیه وآله در قرآن کریم

دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، آبان 1385، صفحه 187-201

نجف لک‌زایى


امنیت در اسلام

دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، مرداد 1385، صفحه 7-50

آیة الله سید نورالدین شریعتمدار جزائرى؛ نجف لک‌زایى؛ اصغر افتخارى


ضرورت تأسیس رشته فقه امنیت

دوره 9، شماره سی و سوم - بهار 85، اردیبهشت 1385، صفحه 7-12

نجف لک زایی


سیاست اخلاقى در اندیشه صدرالمتألهین

دوره 7، شماره بیست و ششم - تابستان 83، آبان 1383، صفحه 27-52

نجف لک‌زایى


مبانى ولایت فقیه

دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، فروردین 1383، صفحه 175-201

نجف لک‌زایى


طرح نامه فقه سیاسى

دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، آبان 1382، صفحه 39-68

نجف لک‌زایى


مقاصد قرآن

دوره 4، سال چهارم - شماره پانزدهم - پاییز 80، مهر 1380، صفحه 7-10

نجف لک زایی


فقه سیاسى، سنت تجدید شونده

دوره 4، سال چهارم - شماره چهاردهم - تابستان 80، تیر 1380، صفحه 7-10

نجف لک زایی


ضرورت تأسیس رشته فقه سیاسى

دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، اردیبهشت 1380، صفحه 6-10

نجف لک زایی


زندگى سیاسى در اندیشه محقق سبزوارى

دوره 4، سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 80، اردیبهشت 1380، صفحه 103-123

نجف لک زایی


امام على علیه ‏السلام و نسل امروز

دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، دی 1379، صفحه 6-10

نجف لک زایی


هدایت دینى و دولت هادى

دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، دی 1379، صفحه 6-9

نجف لک زایی


دین و دانش سیاسى

دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، مهر 1379، صفحه 6-9

نجف لک زایی


اندیشه‏ هاى سیاسى در اسلام و ایران

دوره 3، سال سوم - شماره دهم - پاییز 79، مهر 1379، صفحه 219-226

نجف لک‏زایى


سازوکارهاى تأمین امنیت ملى (از دیدگاه محقق سبزوارى)

دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، تیر 1379، صفحه 101-132

نجف لک زایی


تفکر سیاسى در قرآن

دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، دی 1378، صفحه 91-108

نجف لک زایی