کلیدواژه‌ها = جهاد
تحلیل مضمون جهاد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 25، شماره 97 - بهار 1401، خرداد 1401، صفحه 75-106

10.22081/psq.2022.72992

آسیه مهدی پور


ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل

دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، مرداد 1400، صفحه 55-76

10.22081/psq.2021.60704.2511

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سید عباس طباطبایی؛ حسین ابویی مهریزی


جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، شهریور 1396، صفحه 65-87

10.22081/psq.2017.64374

سید اصغر کیوان حسینی؛ طیبه محمدی کیا


ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

دوره 20، شماره 77 - بهار 96، تیر 1396، صفحه 99-127

10.22081/psq.2017.63783

عبدالوهاب فراتی