دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 1-180 
2. مسئولیت جمعی از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

صفحه 24-50

10.22081/psq.2021.69809

یدالله هنری لطیف پور؛ اکبر عروتی موفق


4. ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی

صفحه 75-100

10.22081/psq.2021.69811

سیدسجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی‌زاده


6. خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای

صفحه 126-150

10.22081/psq.2021.69813

منصور میر احمدی؛ محمدرضا عبداله نسب


7. ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

صفحه 150-175

10.22081/psq.2021.69814

زهره رامین؛ سید محمد مرندی؛ فضه خاتمی نیا