نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، علیرضا بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]

ا

 • ایزدهی، سیدسجاد ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 75-100]
 • اسلامی کنارسری، حامد تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]

ب

 • بای، عبدالرضا قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • بابائی، حبیب اله «یگانگیِ الهی» و «چندگانگیِ انسانی» از منظر الهیات سیاسی و تمدنی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 57-78]
 • بهجت پور، عبدالکریم آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]
 • بهروزی لک، غلامرضا «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]

پ

 • پرتوی، اصغر آسیب‌ها و راهبردها؛ با تاکیدبر مفهوم «مرجعیت» [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 159-178]
 • پیروزمند، علیرضا الگوی مردم‌سالاری دینی، اساس مهندسی سیاسی نظام اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 27-50]

ج

 • جبرئیلی، محمدصفر درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]
 • جلیلی، محمد بازخوانی مواجهه راهبردی شبکه‌‎های فارسی‌زبان با نظریه مقاومت (با تاکید بر شبکه‌های بی ‎بی ‎سی فارسی و من و تو) [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 175-200]

خ

 • خاتمی نیا، فضه ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • خان محمدی، یوسف مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]
 • خراسانی، صدیقه قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • خسروی، حسن تحلیل نظام تایید اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بر الگوی مطلوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 100-125]
 • خندان(الویری)، محسن «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]

ر

 • رادمند، داود «کاربست‌های سیاسی» نهضت علمی دوره‌ی صدر اسلام براساس روش «چرخه‌ی مدیریت دانش» [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 149-172]
 • رامین، زهره ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • رکابیان، رشید امکان‎سنجی بازگشت داعش به لیبی در پرتو جنگ داخلی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 125-148]
 • رمضانی، مهدی آسیب‌ها و راهبردها؛ با تاکیدبر مفهوم «مرجعیت» [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 159-178]
 • رهدار، احمد تحلیل روند ایده‌پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره‌ی دوم جمهوری اسلامی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 99-120]
 • رهدار، احمد نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]

س

 • سازمند، بهاره بازخوانی مقایسه‎ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 35-58]
 • ستوده، محمد نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]
 • سلطانی، مصطفی درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]

ش

 • شیخ حسینی، مختار بحران هویت؛ بستر فکری افراط‌گرایی (سلفیه‌ی جهادی) معاصر [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 151-171]
 • شریعتی، روح الله استقلال سیاسی زنان در مشارکت سیاسی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 77-98]
 • شفایی، امان الله مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]

ص

 • صدیق تقی‌زاده، صدیقه ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 75-100]

ع

 • عباسی، مهدی نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 7-34]
 • عبداله نسب، محمدرضا خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 126-150]
 • عروتی موفق، اکبر مسئولیت جمعی از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 24-50]
 • عصاره، عبدالله نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسان در پذیرش یا عدم‌پذیرش اراده‌ی تشریعی خداوند [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 35-56]
 • علی حسینی، علی بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]

ف

 • فلاح، محمود ساخت فقه اجتهادی شیعه و مساله‌ی قدرت با تاکید بر مکتب فقهی بغداد و حلّه [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 79-100]

ل

 • لاریجانی، علی سنجش سازگاری «عدالت اجتماعی» و «توسعه» [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 7-34]
 • لک زایی، نجف ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 7-26]

م

 • متقی، ابراهیم قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 51-76]
 • محمدنیا، مهدی امکان‎سنجی بازگشت داعش به لیبی در پرتو جنگ داخلی [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 125-148]
 • میر احمدی، منصور خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 126-150]
 • میرخلیلی، سید محمد جواد بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 75-100]
 • میرزایی، محمد علی درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 101-125]
 • میرعلی، محمدعلی مساله‌ی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامه‌ی اسلام‌گرایانِ پیرو ولایت فقیه در افغانستان [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 101-124]
 • مرندی، سید محمد ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 150-175]
 • مشایخ، جواد ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]
 • معینی‌پور، مسعود بازخوانی مواجهه راهبردی شبکه‌‎های فارسی‌زبان با نظریه مقاومت (با تاکید بر شبکه‌های بی ‎بی ‎سی فارسی و من و تو) [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 175-200]
 • مقدم دیمه، علیرضا بازخوانی مقایسه‎ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 35-58]
 • ملاشفیعی، بتول آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • مهرابی، راضیه ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]

ن

 • ناصحی، محمد آسیب‌شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 7-23]
 • نظرزاده اوغاز، عبداله ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 7-26]
 • نوروزی، عفت ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنی‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری [دوره 23، شماره 89 - بهار 99، 1399، صفحه 121-158]
 • نوروزی فیروز، رسول مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بین‌الملل [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 127-150]

و

 • واعظی، احمد نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسان در پذیرش یا عدم‌پذیرش اراده‌ی تشریعی خداوند [دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، 1399، صفحه 35-56]
 • ورعی، سید جواد اعتبار شورا در فتوا و حکم [دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، 1399، صفحه 51-75]

ه

ی

 • یوسفی مقدم، محمد صادق جایگاه و اهداف مقاومت اسلامی از دیدگاه مفسران؛ با تاکید بر آیات جهاد [دوره 23، شماره 91 - پاییز 99، 1399، صفحه 59-74]