دوره و شماره: دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، دی 1377 
مبانى آزادى در کلام و فقه شیعه

صفحه 46-74

سیدنورالدین شریعتمدار جزائری


وجوه سیاسى آزادى در کلام معتزله

صفحه 164-205

ُسید محمد رضا شریعتمدار؛ محمد العماره


قدرت / دانش

صفحه 206-234

شجاع احمدوند؛ جوزف رز