نمایه نویسندگان

آ

ا

 • افضلی، توحید تحلیل سازه‏انگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 151-171]
 • امینی، اعظم امکان‏سنجی حل و فصل اختلاف‏ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 129-150]

ب

 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 7-34]

پ

 • پیروز، علی آقا بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 101-122]

ت

 • ترخان، قاسم پایه‌های مشروعیت حکومت اسلامی (با تأکید بر آرای آیت‌الله خامنه‌ای) [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 7-30]
 • توکلی محمدی، مرتضی بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 35-58]

ج

 • جاویدی، رقیه تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 7-34]
 • جمالی زواره، زهره راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 103-122]

ز

 • زمانی راد، حجت ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]
 • زمزم، علیرضا هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 85-102]
 • زهیری، علیرضا سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 119-140]

س

 • سیدباقری، سید کاظم کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 151-170]
 • سلطانی، سیدعلی اصغر مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 55-82]

ش

 • شفیعی، محمود عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 53-84]
 • شکوری، ابوالفضل ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]

ص

 • صدرا، علیرضا راهبردهای اخلاق سیاسی در اسلام [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 141-158]

ض

 • ضابط‏پور کاری، غلامرضا نقش انقلاب اسلامی ایران در تغییر هندسه جهانی قدرت با تأکید بر ظرفیت‏های راهبردی آن [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 59-84]

ع

 • عابدی، محمد امکان‏سنجی حل و فصل اختلاف‏ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 129-150]
 • علیزاده موسوی، سیدمهدی تأثیر نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 33-54]

غ

 • غرایاق زندی، داود دورنمای رابطه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: سناریوهای محتمل [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 101-128]
 • غفاری هشجین، زاهد زمینه‌ها و بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 123-150]
 • غلامی، نجفعلی بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 159-175]

ف

 • فراتی، عبدالوهاب نسبت ولی فقیه و مرجعیت دینی (نقد و بررسی الگوها و نظریه‏های کلاسیک و جدید) [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 61-90]

ق

 • قادری، سیدعلی عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 7-30]
 • قربانی، قدرت الله نهضت عاشورا و عقلانیت دینی و سیاسی ما [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 31-60]

ک

 • کمالی گوکی، محمد ملاک کرامت‏مندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و علامه جعفری در قالب سه نظریه انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 91-118]

م

 • مرتضوی، سیدضیاء سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 123-150]
 • میرموسوی، سیدعلی فقر جهانی و عدالت جهان‏میهنانه [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 171-202]
 • مشکوری، حامد راهبردهای اخلاق سیاسی در اسلام [دوره 19، شماره 74- تابستان 95، 1395، صفحه 141-158]
 • مقدسی‌نیا، مهدی مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 55-82]
 • مهاجرنیا، محسن نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 31-52]
 • موسوی، سید محمد علی تحلیل سازه‏انگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 151-171]

ن

 • ناصرخاکی، حسن زمینه‌ها و بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 123-150]
 • نگارش، حمید راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال [دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، 1395، صفحه 103-122]

و

 • ورعی، سیدجواد فقه سیاسی و اصالت «عدالت» در زمامداری [دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، 1395، صفحه 85-100]
 • وکیل، امیرساعد بررسی ظرفیت‏های حقوقی در واکنش به فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 83-100]

ی

 • یزدانی، عنایت‌الله تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا [دوره 19، شماره 73 - بهار 95، 1395، صفحه 7-32]